Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:42 02/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7 

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. Cập nhật thông tin đúng quy định.

3. Thứ năm - 05.10

    Tiết 3 - 4: Học bù TKB thứ năm.

    13h30. Họp Hội đồng.

4. Dự giờ: Thứ sáu (06.10) Tiết 3 - Toán 9/2 - T. Quý.

5. Thứ bảy (07.10) 7h30 Đại hội CĐCS (Nghỉ học)

6. Thứ năm (05.10) 7h30 Thi HSG Giải toán bằng MTCT 8 - 9 tại Phòng GD.

Các tin khác