Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:08 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15;

- Cập nhật lịch báo giảng, cập nhật điểm đúng thời gian quy định.

- Thường xuyên sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT;

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, khối 9

- Vừa dạy học vừa ôn tập kiến thức cho HS để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1;

- Thứ năm 13h30:

 *  Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm, tại THCS Trần Thúc Nhẫn môn Toán.

Các tin khác