Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:48 08/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Cập nhật thông tin hai chiều, điểm kiểm tra đảm bảo.

3. Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

4. GV dạy chưa đảm bảo chương trình lên kế hoạch dạy bù cho hs.

5. Thực hiện vừa dạy vừa ôn tập cho học sinh.

6. Thứ năm: 13h30: Sinh hoạt chuyên môn.

Kiểm tra hồ sơ.

Nộp đề thi HSG:

Toán 8: cô Nhân; Toán 9: thầy Sơn

Tin 9 : thầy Long; MTCT 8: thầy Quý.

Các tin khác