Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:09 18/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 22 

1. Thực hiện chương trình tuần 20.

2. Cập nhật thông tin kịp thời đúng quy định.

3, Hướng dẫn động viên HS tham dự kì thi HSG cấp Huyện - Thứ năm 19.1

4. Thứ năm 19.1 - 13h30 

   Sinh hoạt ghuyên môn.

   Thao giảng chuyên đề - T. Long.

5. Tiếp tục hướng dẫn động viên HS thi Violympic Toán các vong tự luyện để chuẩn bị thi vòng cấp huyện.

Các tin khác