Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:47 27/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11

    1. Thực hiện chương trình tuần 11

    2. Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 8, 9.

    3. Tăng cường kiểm tra miệng, 15 phút, vào sổ điểm chính.

    4. Tăng cường sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT vào dạy học.

    5. Sáng thứ năm: HS khối 8; 9 tham gia đá bóng cấp trường.

        Chiều thứ năm: SHCM cụm các môn: Lý, Anh văn tại trường.

    6. Dạy thay thầy Long ốm:

      Chiều thứ ba: tiết 2 đến tiết 5: thầy Sơn.

      Sáng thứ tư: sáng thứ bảy tiết 1 đến tiết 4: thầy Quý.

                 Chiều thứ bảy: tiết 6;7: C Nhân

Các tin khác