Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:51 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

1.Thực hiện chương trình tuần 19.

3. Lên lịch báo giảng, cập nhật thông tin kịp thời.

3. Áp dụng thời khóa biểu mới hk2 từ ngày 10/01

4. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đặc biệt HSG khối 8, K9 chuẩn bị thi HSG huyện.

5. Thứ ba (09/01) sơ kết lớp theo xuất học.

6. Thứ năm (11/01) Họp hội đồng, kháo sát HSG khối 8 ; 9 ( Thầy Thiện coi K/sát)

 Nộp bài kiểm tra HKI tại phòng văn thư.

Các tin khác