Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:51 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

1.Thực hiện chương trình tuần 19.

3. Lên lịch báo giảng, cập nhật thông tin kịp thời.

3. Áp dụng thời khóa biểu mới hk2 từ ngày 10/01

4. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đặc biệt HSG khối 8, K9 chuẩn bị thi HSG huyện.

5. Thứ ba (09/01) sơ kết lớp theo xuất học.

6. Thứ năm (11/01) Họp hội đồng, kháo sát HSG khối 8 ; 9 ( Thầy Thiện coi K/sát)

 Nộp bài kiểm tra HKI tại phòng văn thư.

Các tin khác