Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:50 19/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 2/HKII.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, đúng quy định.

3. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ HKI: lớp, cá nhân nộp trường xét duyệt.

4. Thứ năm (22.1) - 13h30

    - Họp chuyên môn.

    - Sơ kết HKI tổ chuyên môn.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Cập nhật, thực hiện hồ sơ cá nhân, lớp đầu HKII.

Các tin khác