Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:50 19/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 2/HKII.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, đúng quy định.

3. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ HKI: lớp, cá nhân nộp trường xét duyệt.

4. Thứ năm (22.1) - 13h30

    - Họp chuyên môn.

    - Sơ kết HKI tổ chuyên môn.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Cập nhật, thực hiện hồ sơ cá nhân, lớp đầu HKII.

Các tin khác