Dạy tức là học hai lần''

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:45 08/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời, chính xác, đúng quy định.

3. Dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

4. Thứ năm - 11.12

      Sinh hoạt tổ CM - 13h30. Thao giảng chuyên đề Ôn tập

         Tiết 1. T.Hòa, Tiết 2. T.Quý

5. Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKI.

6. Dạy thay T.Mai công tác, T.Sơn tập huấn.

Các tin khác