Dạy tức là học hai lần''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:39 16/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30

1. Thực hiện chương trình tuần 9 HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng TBDH, điểm kịp thời và chính xác.

3. Tiếp tục công tác BD HSG.

4. Nộp đề cương ôn tập, đề KTHKII đề xuất (15/3)

5. Thứ 5 (14/3)

Sáng:   - Tiết 3,4 dạy bù TKB thứ 5

Chiều: - 13h30 đến 15h00: Tập huấn KĐCL, đánh giá chuẩn GV - HT.

          - 15h05: Sinh hoạt tổ CM: Thao giảng định kỳ: Thầy Quý

6. GV đăng ký CSTĐ nộp SKKN ngày 21/3.

7. Dạy thay cô Nhân: (con ốm)

Thứ ba: Sáng: thầy Thiện (tiết 1; 2)

Chiều: tiết 3;4;5: thầy Quý

Thứ tư: Sáng: thầy Thiện (tiết 4;5)

Chiều: tiết 4;5: thầy Quý

Các tin khác