Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:07 22/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 31

1. Thực hiện chương trình tuần 10 HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng, điểm kịp thời và đúng  quy định.

3. Duy trì công tác BD HSG.

4. Nộp đề cương, đề KTHKII đề xuất để nộp CM chậm nhất ngày 21/3.

5. GV có đăng ký CSTĐ nộp SKKN ngày 21/3( T Quý, T Long).

6. Chuẩn bị nội dung tổ chức ngoại khóa tổ.

7. Thứ 5 (21/3)

9h00: GVCN K9 kiểm tra chéo hồ sơ.

13h30: Tham gia hoạt động ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"  theo phân công.

8. Tiếp tục tự học và hoàn thành các nội dung BDTX.

Các tin khác