Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:34 07/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Cập nhật thông tin, điểm đúng quy định.

3. Duy trì công tác BD HSG khối 8 ; 9

4. Nộp đề kiểm tra định kỳ lần 1 HKI tại email tổ (9/10)

5. Tăng cường sử dụng TBDH, phòng bộ môn có hiệu quả.

6. Nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra.

7. Thứ 5 (10/10)

9h00: Tham gia Đại hội Liên đội ( thầy Quý BT CĐ)

13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Thao giảng chuyên đề: Thầy Quý

- Thực hiện, đốc thúc thực hiện đề tài STKHKT.

7. Sáng thứ 7 (12/10): Dự giờ Thầy Long, tiết 2

Các tin khác