Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:34 07/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Cập nhật thông tin, điểm đúng quy định.

3. Duy trì công tác BD HSG khối 8 ; 9

4. Nộp đề kiểm tra định kỳ lần 1 HKI tại email tổ (9/10)

5. Tăng cường sử dụng TBDH, phòng bộ môn có hiệu quả.

6. Nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra.

7. Thứ 5 (10/10)

9h00: Tham gia Đại hội Liên đội ( thầy Quý BT CĐ)

13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Thao giảng chuyên đề: Thầy Quý

- Thực hiện, đốc thúc thực hiện đề tài STKHKT.

7. Sáng thứ 7 (12/10): Dự giờ Thầy Long, tiết 2

Các tin khác