Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:17 14/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2.HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 2 - HKII.

    Thay đổi CM, TKB.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Thi khảo sát HSG thứ năm 16.01. (14h00)

4. Thứ năm 16.01 - 13h30

    Sơ kết tổ HKI.

5. Thứ bảy 18.01 Sơ kết lớp.

6. Chủ nhật 19.01 Hội nghị phụ huynh giữa năm học.

Các tin khác