Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:04 13/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4:

+ Thực hiện chương trình tuần 4.

+ Cập nhật thông tin kịp thời.

+ Thực hiện bồi dưỡng HSG 8; 9.

+ Áp dụng phân công chuyên môn và TKB mới từ 10/09/2018.

+ Ngày 11/9: Thầy Quý tập huấn MTCT tại Quốc Học. Thầy Sơn dạy thay toán 9(tiết 3;4), C Nhân dạy thay toán 6(tiết 1;2).

+ Thứ năm (13/09):

    Buổi sáng: tiết 3; 4 học bù TKB thứ năm.

    Buổi chiều: 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn:

      *  Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo viên.

      *  Triển khai đề tài sáng tạo KHKT.

Các tin khác