Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:04 13/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4:

+ Thực hiện chương trình tuần 4.

+ Cập nhật thông tin kịp thời.

+ Thực hiện bồi dưỡng HSG 8; 9.

+ Áp dụng phân công chuyên môn và TKB mới từ 10/09/2018.

+ Ngày 11/9: Thầy Quý tập huấn MTCT tại Quốc Học. Thầy Sơn dạy thay toán 9(tiết 3;4), C Nhân dạy thay toán 6(tiết 1;2).

+ Thứ năm (13/09):

    Buổi sáng: tiết 3; 4 học bù TKB thứ năm.

    Buổi chiều: 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn:

      *  Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo viên.

      *  Triển khai đề tài sáng tạo KHKT.

Các tin khác