Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:27 03/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

 KẾ HOẠCH  TUẦN 16

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, động viên học sinh tham gia học bồi dưỡng tại huyện.

3. Cập nhật điểm và lịch báo giảng lên cổng thông tin đảm bảo.

4. Triển khai đề cương ôn tập HK 1 ở các khối lớp cho học sinh. Vừa dạy vừa hướng dẫn HS ôn tập theo đề cương.

5. Thứ năm (06/12/2018):

13h30: Họp hội đồng SP.

6. Ra đề thi đề xuất học sinh giỏi khối 8, 9.

HSG Toán 8: Thầy Hòa

HSG Toán 9: Cô Nhân

7. Họp Chi bộ, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018, 7h15 ngày Chủ Nhật (09.12).

Các tin khác