Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:51 19/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 40

1. Thứ hai: (20/5): Họp chuyê môn.

2. Thứ ba: HS toogr kết lớp theo suất học

3. Thứ tư: HS lao động vệ sinh trường lớp.

4. Thứ năm: Sáng: họp tổng kết hội đồng, phân công trực hè.

Chiều: Lao động về sinh, dọn và niêm phong các phòng bộ môn.

5.THứ sáu: Kiểm kê tài sản, sắp xếp phần thưởng.

6. Thứ bảy: 6h30: Tổng kết năm học.

Các tin khác