Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:51 19/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 40

1. Thứ hai: (20/5): Họp chuyê môn.

2. Thứ ba: HS toogr kết lớp theo suất học

3. Thứ tư: HS lao động vệ sinh trường lớp.

4. Thứ năm: Sáng: họp tổng kết hội đồng, phân công trực hè.

Chiều: Lao động về sinh, dọn và niêm phong các phòng bộ môn.

5.THứ sáu: Kiểm kê tài sản, sắp xếp phần thưởng.

6. Thứ bảy: 6h30: Tổng kết năm học.

Các tin khác