Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:58 29/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13

1. Thực hiện chương trình tuần 11 - 11,5

2. Cập nhật thông tin, lịch báo giảng, điểm KTTX, KTGK kịp thời, chính xác.

3. Đăng ký và thực hiện dạy bù kịp chương trình.

4. Thứ năm( 03/12/2020):

9h00: Họp hội đồng.

13h30: Họp Chi bộ, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm 

 (TQuý, C Nhân).

Các tin khác