Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:48 19/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35 

1. Thực hiện PPCT tuần 33.

2. Cập nhật các thông tin kịp thời.

3. Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị KTHK2.

4. Hoàn thành các cột điểm KTTX.

5. Chiều thứ năm (21.4) 14h30 Sinh hoạt CM

         Đánh giá BDTX năm học 2015 - 2016.

6. Tham gia đưa HS đi dự thi nghề Chủ nhật (24.4) T. Thiện.

Các tin khác