Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:48 19/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35 

1. Thực hiện PPCT tuần 33.

2. Cập nhật các thông tin kịp thời.

3. Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị KTHK2.

4. Hoàn thành các cột điểm KTTX.

5. Chiều thứ năm (21.4) 14h30 Sinh hoạt CM

         Đánh giá BDTX năm học 2015 - 2016.

6. Tham gia đưa HS đi dự thi nghề Chủ nhật (24.4) T. Thiện.

Các tin khác