Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:16 30/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Cập nhật các thông tin đúng quy định.

3. Tăng cường bồi dưỡng HSG các bộ môn, Violympic, MTCT.

4. Thứ năm (02.11) 13h30 - Họp Hội đồng.

5. Ra đề cương và đề KTHKI đề xuất.

6. Ra hệ thống câu hỏi chuẩn bị tổ chức ngoại khóa chuyên đề Toán 6.

Các tin khác