Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:49 18/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9 

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Thay đổi chuyên môn, TKB.

3. Lên lịch báo giảng chính xác đúng quy định.

4. Thứ năm (20.10) - 13h30

    Sinh hoạt CM.

    Thao giảng chuyên đề.

5. Thứ sáu (21.10) Tham gia Khảo sát chất lượng khối 6 - Toán, ngữ văn.

6. Tăng cường bồi dưỡng HSG giải toán bằng MTCT chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Tỉnh.

7. Rà soát nắm chắc số lượng HS tham gia thi Violympic Toán.

   Hướng dẫn, động viên HS tiếp tục tham gia tăng thêm số lượng.

Các tin khác