Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:45 02/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12 

!. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật hồ sơ GV.

3. Dự giờ T. Sơn - Sáng thứ tư - Tiết 2: Toán 9/3. GV dự: T. Mai, T. Thiện, T. Quý.

4. Thứ năm (05.11) - !#h30 - Họp Hội đồng.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề Hình 8 vào tuần 13.

6. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

7. Đôn đốc HS tham gia thi Violympic vòng tự luyện.

8. Đội tuyển HSG Giải toán bằng MTCT tham dự kì thi HSG cấp Tỉnh thứ bảy (07.11)

Các tin khác