Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:18 17/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30 

1. Thực hiện chương trình tuần 10 - HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Nộp kế hoạch sử dụng TBDH và BDTX nội dung 2.

4. Cập nhật sổ điểm.

5. Dạy thay T. Mai: Sáng thứ sáu (20.3) - T. Sơn.

Các tin khác