Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:00 04/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện chương trình tuần 30.

2. Triển khai đề cương ôn tập HKII cho học sinh.

3. T. Mai tham dự họp HĐBM Phòng GD - Chiều thứ tư (5.4) - Dạy thay: T. Thiện.

4. T. Long tham gia coi thi HSG Tỉnh - Dạy thay sáng thứ tư (5,4) - T. Quý.

5. Chiều thứ sáu (7.4) 15h15 Họp Hội đồng.

6. Nộp Bài thu hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 tại tổ.

7. Nộp SKKN tại CM.

Các tin khác