Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:05 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

1. GV tiếp tục coi và chấm thi theo phân công của Chuyên môn.

2. Tham gia coi và giám sát thi Tiểu học (lớp 5): C Nhân, T Sơn, T Quý.

3. GV báo cáo hoàn tất điểm thi và vào điểm ở cổng thông tin, sổ điểm, học bạ đảm bảo chính xác, kịp thời.

Các tin khác