Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:39 19/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 01:

- Thực hiện chương trình tuần 01.

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- GVBM nắm số lượng HS chưa đến lớp báo cáo cho BGH nhà trường.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách  đầu năm học.

- Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH kịp thời.

- Thứ 5 (22/08/2019) - 13h30  Sinh hoạt tổ chuyên môn

   + Xây dựng kế hoạch năm học cá nhân, tổ.

   + Hoàn tất kế hoạch bồi dưỡng HSG, PPCT.

   + Xây dựng KH sử dụng TBDH.

- Nộp danh sách HSG các bộ môn, đăng kí lịch, kế hoạch BD HSG.( thứ 7 ngày 24/08/2019)

Các tin khác