Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:18 03/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 1 năm 2021, từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18.

1. Thực hiện chương trình tuần 17 HK1. Cập nhật điểm vào sổ điểm và học bạ đảm bảo cho học sinh.

2. GV dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nộp đề  thi hsg chậm nhất thứ ba ngày 05/01.

3. Tăng cường dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện khảo sát học sinh giỏi cấp trường ngày 07/01/2021.

4. GV thực hiện học online hai nội dung của Modul 1 và 2 hoàn tất.

5. Thứ năm:Thi học sinh giỏi cấp trường (sáng thi Toán): 

Các môn tổ Toán Tin: Toán 8; 9.

Tin học 9.

MTCT: 8.

Sau tiết 1; 2 buổi sáng Gv tập trung sắp xếp, chuẩn bị bàn ghế và trang hoàng để chuẩn bị chiều ngoại khóa.

Chiều: 13h30: Sinh hoạt chuyên môn  chung.

14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Kiểm tra sổ điểm và học bạ khối 6: C Nhân và T Hòa: L6/1, T Sơn và T Long: L6/2; T Quý và T Thiện L6//3.

Kiểm tra chéo thực hiện chương trình HK1: C Nhân  T Hòa; T Sơn _ T Long, T Thiện  T Quý.

15h30: Hoạt động ngoại khóa tổ HK1: Rung chuông vàng Toán Tin 8.

Các tin khác