Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:04 07/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14 

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Nộp GA theo mẫu định hướng phát triển năng lực để KT.

4. Thứ năm (24.11) 13h30 SInh hoạt CM cụm tại THCS Lê Xuân - Môn Toán.

5. Triẻn khai đề cương ôn tập HKI cho HS.

6. Dạy thay T> Mai công tác tại Phòng GD thứ sáu (25.11): T. QUÝ, T. Thiện

7. Tiếp tục hướng dẫn HS thi Violympic các vòng tự luyện.

Các tin khác