Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:40 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

Kế hoạch tuần học thứ 9

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

3. Duy trì  bồi dưỡng và ỏn định số lượng HS tham gia bồi dưỡng HSG.

4. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

5. Thứ 5 (18/10)

- Tiết 3,4: Dạy bù TKB thứ 5

- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng chuyên đề: Thầy Quý.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

Các tin khác