Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:50 21/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Lên lịch báo giảng và sử dụng TBDH trên cổng QLTT của Sở GD & ĐT theo đúng quy định.

3. Tập huấn công tác quản lý tại Sở GD từ 20 - 22.9 T. Mai.

4. Hướng dẫn HS tham gia thi Violympic.

5. Hướng dẫn HS tìm đề tài tham gia cuộc thi Sáng tạo KHKT.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

7. Dạy TKB T. Vx, dạy thay T.Mai theo phân công.

Các tin khác