Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:20 15/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34 

1. Thực hiện PPCT tuần 32.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị KTHK2.

4. Thứ năm (14.4)

    Sáng: Kt chung đề - GV coi: T. Mai, C. Nhân, T. Quý, T. Sơn, T. Vũ.

             Tiết 3 - Đại số 8.

             Tiết 4 - Hình học 6.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt CM.

              14h00 - Thao giảng T. Sơn.

                          Sinh hoạt tổ.

5. Họp Hội đồng CM Phòng GD chiều thứ hai (11.4) 13h30 - T. Mai.

            

Các tin khác