Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:12 30/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 44 năm 2020, từ 26/10/2020 đến 01/11/2020 )

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác, cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên lên mạng, vào sổ điểm.

3. Tiếp tục thực hiện dạy BD HSG cho hs.

4. Thực hiện soạn giảng đảm bảo KHDH đã điều chỉnh theo CV 3280/BGD - ĐT và TT 26/BDG - ĐT.

5. Chiều thứ 3 (27/10), ngày thứ 4 (28/10) - Học sinh nghỉ học tránh bão số 9.

6. Chiều thứ 5 (29/10) - 13h30: Hội nghị CB - CC - VC.

7. Chủ nhật (01/11) - Dạy và học bù TKB thứ 7.

Các tin khác