Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:39 15/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Thực hiện chương trình tuần 18.

2. Cập nhật tất cả điểm kiểm tra vào cổng TTĐT nhà trường..

3. Dạy học đảm bảo chương trình.

4. Dạy bồi dưỡng HSG cho hs các khối lớp; thực hiện vừa dạy vừa ôn tập cho học sinh.

5. Nộp đề thi HSG cho chuyên môn.

6. Thứ năm: 9h00: sinh hoạt chuyên môn.

13h30: Ngoại khóa HS khối 8; 9

Các tin khác