Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:28 04/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Thứ ba (05.9) 6h30 - Tổ chức Lễ hội Khai giảng năm học 2017 - 2018.

4. Thứ năm (07.9) 9h00 - Họp Hội đồng.

5. Xây dựng các đội, tổ chức HS tham gia giải Violympic năm học mới.

6. Bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác