Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:56 11/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 

1. Thực hiện chương trình tuần 13.

2. Cập nhật, lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, chú ý các ngày nghỉ bão, lụt.

3. Thứ năm (14.11) Thi GV dạy giỏi cấp trường. (T. Quý - Toán, T. Điệp - Vật lí) theo kế hoạch CM.

4. Các bộ môn bị thiếu tiết nhiều có kế hoạch dạy bù theo kịp chương trình chung.

5. Tăng cường KTTX đảm bảo cột điểm.

6. Nộp đề cương, đề KTHKI cho Tổ (11.11)

 

Các tin khác