In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 46 Năm 2013
(tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 

1. Thực hiện chương trình tuần 13.

2. Cập nhật, lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, chú ý các ngày nghỉ bão, lụt.

3. Thứ năm (14.11) Thi GV dạy giỏi cấp trường. (T. Quý - Toán, T. Điệp - Vật lí) theo kế hoạch CM.

4. Các bộ môn bị thiếu tiết nhiều có kế hoạch dạy bù theo kịp chương trình chung.

5. Tăng cường KTTX đảm bảo cột điểm.

6. Nộp đề cương, đề KTHKI cho Tổ (11.11)