Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:58 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Coi thi HSG tại Sở GD - T. Sơn.

4. Thứ năm (06.11) Họp hội đồng (13h30)

5. Ra đề cương, đề KTHKI (đề xuất) nộp tổ tuần 13.

6. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 13 - Hình học 8.

7. Hướng dẫn HS tham dự kì thi giải toán bằng MTCT cấp Tỉnh (06.11) - T.Quý.

Các tin khác