Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:33 17/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 08 HK2.

1. Thực hiện chương trình tuần 08 hk2.

2. Gv thực hiện cập nhật:, báo giảng, kế hoach sử dụng thiết bị;... kịp thời, chính xác.

3. Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ vào sổ, lên mạng.

4. Thực hiện dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7; 8.

5.  Thứ 5(21/5/2020)

13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Thao giảng định kỳ: T Thiện  thứ 5(21/5) -

- Rà soát chương trinh dạy - học.

Thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên - Nội dung: 1, 2, 3, phân công giáo viên ra đề đề xuất kiểm tra học kỳ II.

- 15h30 : Thực hiện hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" và tổng vệ sinh trường, lớp theo phân công BGH

6. Phân công GVBM ra đề cương, để KTHKII đề xuất nộp tại mail tổ trước 22/5/2020.

Toán 6: C Nhân               Tin 6; Tin 8: T Long

Toán 7: T Hòa                  Tin 7: T Quý  

Toán 8: T Quý                  Tin 9: T Sơn

Toán 9: T Sơn

7. Xây dựng KH tổ chức chuyên đề tổ HKII.

Các tin khác