Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:01 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 HK2

1. Thực hiện chương trình Tuần 06 học kỳ II.

2. GV tăng cường kiểm tra vở, kiểm tra việc ghi chép, làm bài tập về nhà của học sinh, phụ đạo học sinh yếu.

3. Phân công dạy thay cán bộ, giáo viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành lần thứ XII (Chiều 05, ngày 06.5.2020).

Chiều thứ ba (05.5.2020) dạy thay thầy Quý: 

Sáng thứ tư (06.5.2020) dạy thay cô Nhân: tiết 1; 3; 4; 5: thầy Hòa

4. Thứ năm ( 07.5.2020)

               13h30 : Họp Hội đồng.

               14h30 : Sinh hoạt Tổ chuyên môn.

5. Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8. GV lập danh sách học sinh nộp chuyên môn sắp xếp lịch học.

Các tin khác