Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:42 06/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 50 năm 2020, từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14.

1. Thực hiện chương trình tuần 12,5 - 13 (GV đăng ký dạy bù kịp chương trình tuần 13).

2. Vào điểm các môn đã kiểm tra giữa kỳ đúng quy định.

3. Thực hiện dạy BD HSG cho hs.

4. GV rà soát chương trình, thực hiện theo KHDH năm học 2020 -  2021

5. Ra đề cương ôn tập và phát đề cương ôn tập HKI cho hs.

6. Thứ tư: tiết 2 thầy Sơn thao giảng: lớp 9/4: GV dự: T Thiện, T Quý, T Hòa

7. Thứ năm: 

13h30: Sinh hoạt chuyên môn

14h00: Thao giảng: Cô Nhân, lớp 6/1.

Họp tổ CM: rà soát chương trình, kế hoạch ngoại khóa, đânhs giá, phân loại viên chức quý IV năm 2020.

8. Sáng thứ sáu học TKB thứ bảy và ngược lại.

Các tin khác