Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:15 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 8/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Dự giờ xây dựng tiết dạy GVDG - Chiều thứ ba (11.3)

    Tiết 8: Hình học 7/3 - T. Sơn.

    Tiết 9: Vật lí 7/2 - T. Quang.

4. Chiều thứ năm (13.3) 13h30 - Sinh hoạt Tổ

   - Kiểm tra hồ sơ GV.

   - Xây dựng các tiết dạy thi GVDG.

Các tin khác