Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:53 13/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17/HKII

1. Tiếp tục coi và chấm KTHK2 đến hết ngày 15.5.

2. Thống kê báo cáo chất lượng điểm KTHK2.

3. Vào điểm, tổng kết điểm 16-17/5 tại trường.

Các tin khác