Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:44 25/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10 

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. KTTD T. Hòa - Dự giờ

   Thứ tư (26.10) Tiết 9 - Toán 8.2

   Thứ sáu (28.10) Tiết 3 - Toán 6.2

4. KTDG T. Long  

   Thứ sáu (28.10) Tiết 9 - Tin 9.1

5. Hướng dẫn HS tham gia thi Violympic Toán - Sáng thứ năm (27.10) - T. Thiện, T. Quý, T. Sơn

6. Nộp đè KTĐK HKI trên Email tổ - Thứ tư (26.10) - GV đã được phân công.

7. Chủ nhật (30.10) Dạy bù TKB thứ sáu.

Các tin khác