Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:29 24/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

1. Thực hiện chương trình tuần 1.

2. Xây dựng nề nếp dạy và học.

3. Nhận và hoàn thành hồ sơ sổ sách đầu năm.

4. Hướng dẫn HS chương trình, phương pháp học tập, dụng cụ học tập bộ môn.

5. Thứ năm - 25.8 - 13h30

    Hội nghị Tổ CM đầu năm học 2016 - 2017

6. Rà soát, ổn định các đội tuyển HSG chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng.

7. Soạn bài, lên lịch báo giảng, sử dụng ĐDDH đúng quy định.

8. Xây dựng KH lớp CN - Tiết sinh hoạt tập thể - Thứ bảy (27.8)

Các tin khác