Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:34 05/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3:

1.Thực hiện chương trình tuần 3.

2.Cập nhật lịch báo giảng tuần 1;2;3.

3.Thực hiện bồi dưỡng HSG khối 8; 9. GV chưa nộp kế hoạch BD HSG nộp lại cho TTCM.

4. Nộp kế hoạch sử dụng TBDH.

5.THam gia trang hoàng lễ khai giảng theo phân công của BGH nhà trường.

6.Đúng 6h15 ngày 05/09: Khai giảng năm học mới.

7.Thứ năm: (06/9): Lúc 13h30 : Họp hội đồng.

Các tin khác