Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:06 14/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30 

1. Thực hiện chương trình tuần 27.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm.

3. Xây dựng tiết dạy T. Long: Chiều thứ hai - T3, sáng thứ bs - T3.

4. Hỗ trợ T. Long thi GVDV - Sáng thứ tư, tiết 3 tại THCS Đặng Dung: T. Mai, T. Thiện, T. Quý.

5. Thứ năm (16.3) Sinh hoạt CM - 13h30

    - Thao giảng chuyên đề: T. Hòa.

    - KT hồ sơ định kì.

6. Tiếp tục BD - HSG các bộ môn.

Các tin khác