Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:28 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 HỌC KỲ 2:

1. Thực hiện chương trình tuần 4 học kỳ 2.

2. Theo dõi chuyên cần của học sinh trong từng buổi học.

3. Nộp danh sách và kế hoạch dạy bồi dưỡng hsg hk2.

4. Thứ tư: Nộp sổ hội họp chuyên môn kiểm tra.

5.Thừ năm (01/02/2019):

9h00: Họp hội đồng.

Các tin khác