Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:03 04/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7 

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Thứ năm - 06.10

    - Tham dự khảo sát HSG Giải toán bằng MTCT tại Phòng GD - T. Quý.

    - Họp Hội đồng SP - 9h00.

    - Đại hội Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh - 13h30

4. Tổ viên có kế hoạch dự giờ thăm lớp nâng cao CM.

5. Tăng cường bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác