Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:48 23/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 23

Cập nhật thông tin chính xác, kịp thời.

Tiếp tục bồi duqoqngf HSG khối 7; khối 8.

Thứ năm(08/02) Học TKB thứ 7

Thứ bảy (10/02) học TBK thứ năm (tiêt 1, tiết 2).

08h: Họp GV dạy BD HSG năm học 2016-2017 (C Nhân,T Sơn,T Quý, T Long)

09h : Họp hội đồng SP.

Các tin khác