Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:45 20/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10

1. Thực hiện chương trình 10.

2. Tăng cường bồi dưỡng HSG ở tất cả các bộ môn được phân công bồi dưỡng.

3. Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Vào điểm kiểm tra định kỳ đúng thời gian quy định.

4. Hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân và tổ CM năm học 2019 - 2020.

5. Nộp đề kiểm tra địng kỳ các môn đã kiểm tra.

6. Tổ hoàn thiện hồ sơ kiểm tra Toàn diện (thầy Quý) nộp CM

7. Thứ năm (24/10/2019)

9h00: Hoạt động ngoại khóa tổ Toán TIn: Đố vui để học Toán 8.

     * Nội dung: C Nhân, thầy Quý, thầy Hòa.

     * Dẫn chương trình: thầy Quý.

     * Ban giám khảo: thầy Sơn, thầy Thiện, thầy Long.

     * Sắp xếp, chuẩn bị quà: C Nhân.

14h20 sinh hoạt chuyên môn

Các tin khác