Dạy tức là học hai lần''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:08 16/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2020, từ 16/03/2020 đến 22/03/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

1. Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 16/3 -22/3/2020

2. Tham gia trực trường theo phân công của BGH.

3. Tiếp tục tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" tại website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn.

4. GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

5. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23.3.2020, tất cả học sinh của khối 9 sẽ bắt đầu học trực tuyến môn: Toán,  buổi chiều với lịch học từ 14h00- 14h30 hằng ngày (nhắn các em học sinh lớp 9 theo dõi để học tập).
 
           Giờ         Thứ Hai   Thứ Tư      
14h00 - 14h30

         Toán

Toán

   
           
 
Các tin khác