Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:13 09/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4

1. Thực hiện chương trình tuần 4

2. Tiếp tục công tác BDHSG.

3. Họp hội đồng thứ 2 ngày 09/9 tiết 4,5.

4. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

5. Thứ năm: (12/09) Sinh hoạt tổ chuyên môn:

 + Thao giảng: Cô Nhân, Toán lớp 6/3.

 + Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

 + Hoàn tất đăng ký đề tài sáng tạo KHKT.

 + Thực hiện soạn giáo án chủ đề học kỳ 1 theo 6 bước năm hoạt động: Đại số 7: Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Tiết 9;10;11;12). GV nghiên cứu nội dung chủ đề để cùng nhau soạn giáo án.

Các tin khác