Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:13 09/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4

1. Thực hiện chương trình tuần 4

2. Tiếp tục công tác BDHSG.

3. Họp hội đồng thứ 2 ngày 09/9 tiết 4,5.

4. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

5. Thứ năm: (12/09) Sinh hoạt tổ chuyên môn:

 + Thao giảng: Cô Nhân, Toán lớp 6/3.

 + Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

 + Hoàn tất đăng ký đề tài sáng tạo KHKT.

 + Thực hiện soạn giáo án chủ đề học kỳ 1 theo 6 bước năm hoạt động: Đại số 7: Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Tiết 9;10;11;12). GV nghiên cứu nội dung chủ đề để cùng nhau soạn giáo án.

Các tin khác